AU får ny professor i pædodonti

Efter knap 20 års forskning i biologiske, epidemiologiske og behandlingsmæssige aspekter af en aggressiv form for paradentose er Dorte Haubek for kort tid siden tiltrådt en stilling som professor i pædodonti på Aarhus Universitet.

27.03.2012 | Sabina Bjerre Hansen

Professor Dorte Haubek

Professor Dorte Haubek

Dorte Haubeks forskningsområde, pædodonti, er en tværgående disciplin. Den anvender principper fra andre odontologiske discipliner, medicin og adfærdsvidenskaber med det formål at fremme sunde orale forhold og at løse odontologiske problemer hos børn og unge.

Den nyudnævnte professor arbejder helt specifikt med den hurtigt fremskridende form for paradentose, som kaldes aggressiv parodontitis.  Paradentose er i folkemunde kendt som ’de løse tænders sygdom’.

Dorte Haubek har i sin forskning haft et intenst fokus på mundhulebakterien kaldet Aggregatibacter actinomycetemcomitans og i særdeleshed en speciel bakterieklon kaldet JP2 klonen. Netop JP2 klonen har vist sig at være særligt forbundet med udviklingen af paradentose hos børn og unge.

Fokus på patienterne

Ifølge Dorte Haubek er tidlig opsporing af parodontitis under udvikling afgørende. Hun forklarer:

”Tilstedeværelsen af JP2 klonen i tandkødslommer er stærkt forbundet med udviklingen af parodontitis. At øge viden og forståelse om JP2 klonen, dens forekomst, udbredelse og betydning er derfor væsentlig for at kunne forbedre den diagnostiske, den forebyggende og den behandlingsmæssige indsats overfor patienterne,” fortæller Dorte Haubek.

Forskningsprojekter i Marokko og Ghana

Aggressiv parodontitis blandt unge er en relativt sjælden lidelse i Nordeuropa, hvor der er en sygdomsforekomst på under 1 %. Sygdomsforekomsten er imidlertid meget højere i andre dele af verden.  Derfor er Dorte Haubeks forskning i vid udstrækning internationalt orienteret, og hun har i en længere årrække været og er fortsat involveret i flere forskningsprojekter i både Marokko og Ghana.

Dorte Haubek har ud over sit helt centrale forskningsfokus på den aggressive parodontitis andel i en række andre forskningsprojekter inden for orale sygdomme.

Dorte Haubek bor med sine tre børn i Resenbro ved Silkeborg. Hun er født den 10. februar 1967 i Aalborg.

Kontakt

Dorte Haubek
Institut for Odontologi

Health, Navne