AU-forskere modtager anerkendt forskningslegat

Professor Søren Schou og professor Peter Svensson fra Aarhus Universitet har netop modtaget Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning. Med anerkendelsen følger 350.000 kroner og muligheden for at iværksætte nye forskningstiltag inden for odontologi.

03.04.2012 | Sabina Bjerre Hansen

Professor dr.odont. Søren Schou og professor dr.odont. Peter Svensson modtog torsdag den 29. marts Ingeborg og Leo Dannins legat for videnskabelig forskning. Her ses (fra venstre mod højre) de to prismodtagere og legatets bestyrelsesmedlemmer: Palle Holmstrup (KU), Søren Schou, Søren Mogensen (AU), Peter Svensson og Henrik Carlsen (DTU).

Professor dr.odont. Søren Schou og professor dr.odont. Peter Svensson modtog torsdag den 29. marts Ingeborg og Leo Dannins legat for videnskabelig forskning. Her ses (fra venstre mod højre) de to prismodtagere og legatets bestyrelsesmedlemmer: Palle Holmstrup (KU), Søren Schou, Søren Mogensen (AU), Peter Svensson og Henrik Carlsen (DTU).

Søren Schou og Peter Svensson fortæller samstemmende, at de er stolte over og glade for at modtage det store, anerkendende legat fra Ingeborg og Leo Dannins Fond. De to forskere deler legatet mellem sig og anvender midlerne til to forskellige forskningsområder inden for odontologien.

”Vi er glade for at modtage legatet. Det gør en verden til forskel. Med min del af midlerne kan jeg nu initiere en række eksperimentelle undersøgelser, som kan afdække udfordringerne forbundet med indsættelse af implantater i munden på patienter med osteoporose og diabetes,” fortæller professor Søren Schou.

Også for Peter Svensson får de nye forskningsmidler stor betydning for forskningsarbejdet.

”Jeg er simpelthen så glad for, at Søren og jeg er kommet i betragtning til legatet. For mig betyder det helt konkret, at vi kan anskaffe et nyt forskningsapparat, der vil give mulighed for mere og bedre forskning inden for vores kerneområde inden for orofaciale smerter,” forklarer professor Peter Svensson.

Hjælp til patienter med kroniske smerter

Forskning viser, at mekanismerne ved kroniske smerter adskiller sig væsentligt fra akutte smerter. Derfor er der behov for forskellig tilgang til både diagnostik og behandling af de to typer smerte.

”Vores forskning har stor betydning for patienter med kroniske smerter i tænder, mund og ansigt. Og for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt, er det afgørende, at vi bliver bedre til at forstå baggrunden for og præsentationen af smerter. Kun på den måde kan vi sikre en bedre behandling,” forklarer Peter Svensson.

Professor i klinisk oral fysiologi Peter Svensson forsker i tand, mund og ansigtssmerter og har blandt andet fokus på forstyrrelser i sansefunktion og tyggefunktion. Peter Svenssons forskning sigter mod at forbedre såvel diagnosticering som behandling af de komplicerede smertetilfælde.

Implantater til patienter med forskellige sygdomme

Implantater anvendes i stigende grad til erstatning af manglende tænder. Ofte er der behov for genopbygning af kæbeknoglen før eller i forbindelse med indsættelsen af implantater.

”Det er vigtigt, at vi tilegner os ny viden om forskellige sygdommes påvirkning af knoglehelingen i forbindelse med genopbygning af kæbeknoglen. Derfor vil jeg i et kommende forskningsprojekt sætte fokus på, i hvilken grad sukkersyge og knogleskørhed påvirker muligheden for at genopbygge kæbeknoglen før indsættelse af tandimplantater,” fortæller Søren Schou.

Professor i kæbekirurgi og oral patologi Søren Schous forskning fokuserer på erstatning af tænder med implantater. I øjeblikket er han i gang med en større undersøgelse af patienter med aggressiv paradentose for at vurdere, om disse patienters mistede tænder kan erstattes af implantater.

Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning blev uddelt på Aarhus Universitet torsdag den 29. marts 2012.

Kontakt:

Professor Peter Svensson og Professor Søren Schou
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi

Health, Priser