Bevilling på 2,1 mio. kr. skal forbedre undervisning i endodonti på Aarhus Tandlægeskole

Odontologisk Institut på Aarhus Universitet har den 10. marts 2014 modtaget en bevilling fra A.P. Møller fonden på 2,1 mio. kr. til anskaffelse af behandlingsudstyr og indretning af separate endontiklinikrum på Aarhus Tandlægeskole.

26.03.2014 | Mette Provstgaard

Lise-Lotte Kirkevang

Som ansvarlig for faget endodonti (diagnostik og behandling af sygdom i tandnerven) har Lektor
Lise-Lotte Kirkevang ansøgt A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal om økonomisk støtte til at videreudvikle og højne standarden i endodontiundervisningen af de studerende på Aarhus Tandlægeskole.

At ansøgningen er blevet imødekommet betyder, at det i det kommende år bliver muligt at indkøbe specialudstyr som f.eks. særlige operationsmikroskoper til undersøgelse og brug ved behandling af rodkanaler, røntgenudstyr ved stolene, ultralydsapparater m.m – alt sammen noget, der vil bringe både forskning, undervisning og behandlingkvalitet op på et nyt og opdateret niveau og blive til glæde for fremtidige tandlæger og deres patienter.

Institut for Odontologi