En legende takker af

Professor i Ortodonti, Birte Melsen går på pension med udgangen af august måned dette år.

01.08.2012 | Tina Kærgaard Nielsen

Birte Melsen har opbygget en Sektion for Ortodonti, der er verdensberømt for såvel forskning, uddannelse og patientbehandling, og hun har været et stort aktiv for instituttet.Heldigvis er pensioneringen ikke et farvel til Birte Melsen, men snarere en omorganisering. Hun vil fortsat være at finde på instituttet i en emeritus-ordning, hvor hun fremover vil hellige sig sin forskning og deltage i undervisningsopgaver. Den endelig afsked med Birte Melsen ligger derfor ude i fremtiden.

Navne , Health