Fornem forskerpris til tandlæge

Bagger-Sørensen Fondens Forskerpris 2014 er netop blevet uddelt til professor, dr.odont. Peter Svensson fra Aarhus Universitet. Prisen får han for sin videnskabelige indsats inden for odontologi.

29.09.2014 | Helle Horskjær Hansen

Det er en af de helt store prestige-priser, Peter Svensson lige har modtaget. Bagger-Sørensen Fondens Forskerpris er en anerkendelse af en fremragende forsker, der har ydet en forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau. Med prisen følger en check på 500.000 kroner.

”Personligt er jeg naturligvis meget stolt og beæret over at få tildelt prisen. På det faglige plan er jeg glad for, at mit fagområde ’orofaciale smerter og kæbefunktion’ kommer mere i fokus,” fortæller prismodtageren.

Peter Svenssons forskning handler om at finde ud af, hvad der ligger bag en række udbredte og kroniske smertetilstande og føleforstyrrelser i mundhulen, i kæbemusklerne og i ansigtet. Viden, der på sigt skal give en mere præcis diagnose, forebyggelse og effektiv behandling af lidelserne.

Kommer mange patienter til gode

”Det vedrører mange patienter, men vi ved endnu ikke tilstrækkeligt om sygdomsmekanismer og effektive muligheder for behandling. Forskningsmæssigt betyder prisen, at vi netop kan fortsætte vores undersøgelser om smertemekanismer og diagnostiske metoder til forbedring af behandlingen,” siger Peter Svensson.

Han blev tandlæge fra Aarhus Universitet i 1987. I 1993 fik han sin ph.d. og i 2000 doktorgrad fra samme universitet. I sin efteruddannelse har han studeret ved en række universiteter i USA, Australien og Canada. I 2013 blev han udnævnt til æresdoktor ved Malmø Universitet.

Peter Svensson bliver, inden for sit forskningsfelt, anset for at være blandt de internationalt toneangivende. Hans forskningsresultater er offentliggjort i omkring 400 videnskabelige artikler og bogkapitler og er fremlagt ved utallige videnskabelige kongresser i indland og udland.

I 2001 blev han udnævnt til professor i klinisk oral fysiologi ved Aarhus Universitet. Sideløbende har han været eller er fortsat adjungeret professor ved universiteterne i Aalborg, Nanjing og Chengdu i Kina samt gæsteprofessor ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Peter Svensson har desuden som klinisk specialist været tilknyttet Kæbekirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Hovedpinecentret ved Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger

Professor Peter Svensson
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi
Direkte telefon: 8716 8132
peter.svensson@odont.au.dk

Institut for Odontologi