Japansk forbindelse gavner forskning i tænder

Aarhus Universitet forseglede mandag d. 12.11.12 en samarbejdsaftale med Graduate School of Dental Medicine fra det japanske Hokkaido University. Aftalen er et led i Institut for Odontologis mål om øget internationalisering.

13.11.2012 | Henriette Stevnhøj

Institut for Odontologi og Hokkaido University fik mandag en formel samarbejdsaftale. Institutleder Ellen Frandsen, dekan Kuniaki Suzuki og dekan Allan Flyvbjerg satte alle deres underskrift på dokumentet. Foto: Lars Kruse/AU Kommunikation.

Det er med gensidige forventninger om at høste hinandens viden og erfaringer, at Institut for Odontologi på Aarhus Universitet og Graduate School of Dental Medicine på Hokkaido University i Japan har indgået en samarbejdsaftale.

Aftalen, som mandag den 12. november blev underskrevet af Allan Flyvbjerg, dekan på Aarhus Universitet, Ellen Frandsen Lau, institutleder ved Institut for Odontologi, og Kuniaki Suzuki,  dekan fra Hokkaido University, åbner op for, at de to universiteter kan samarbejde på en række områder – blandt andet med udveksling af studerende, ph.d.-studerende og ved at udveksle forskningserfaringer.

 For institutleder Ellen Frandsen Lau er det en særligt stor glæde at sætte sin underskrift på aftaledokumentet.

”Aftalen er vores første formelle samarbejde med et udenlandsk universitet. Selv om vores forskere er vant til at have internationale relationer, har det stor betydning for os, at vi nu som institut har en nær og forpligtende relation i Japan,” siger Ellen Frandsen Lau.

Dekan Kuniaki Suzuki, som aftenen før var landet i Danmark, er også begejstret for aftalen med Aarhus Universitet.

”Vi kan lære meget af vores danske kolleger. Vi oplever, at Danmark har stor betydning på den internationale scene for forskning i tandsundhed, og det er vores håb, at vi vil nyde godt af denne relation. Samtidig forventer vi, at vi med vores kompetencer og erfaring kan bidrage til et godt og frugtbart samarbejde, siger Kuniaki Suzuki.

Aftalen med det japanske universitet er helt i tråd med Aarhus Universitets strategi, som blandt andet har fokus på øget internationalisering.

”Det er en styrke for Institut for Odontologi at få denne aftale, da det udvikler deres forskning. Og det er til stor gavn både for os og for vores japanske kolleger at være fælles om viden og erfaring,” siger dekan Allan Flyvbjerg.


De to dekaner, Kuniaki Suzuki og Allan Flyvbjerg, er begge glade for aftalen mellem de to universiteter.


Der blev udvekslet gaver i forbindelse med underskrivningen. Allan Flyvbjerg og Ellen Frandsen Lau modtog begge plaketter med udskårede ugler. De kvitterede med en fugl, også i egetræ.


Fra venstre; Lene Baad-Hansen, Taro Arima, Peter Svensson, Ellen Frandsen, Kuniaki Suzuki, Allan Flyvbjerg.
Fotos: Lars Kruse/AU Kommunikation

Health, Videnudveksling