Ny professor forsker i de løse tænders sygdom

Néstor Rodrigo López Fernández (i daglig tale Rodrigo López) er for kort tid siden tiltrådt en stilling som professor i parodontologi på Aarhus Universitet. Den chilenskfødte professor har mere end tyve års erfaring inden for sit felt og skal være med til at styrke klinisk og epidemiologisk forskning inden for parodontologi.

23.04.2012 | Sabina Bjerre Hansen

Professor Rodrigo Lopez.

Professor, dr. odont. og ph.d. Rodrigo López Fernandez forsker i, hvad der kan forklare forekomsten og fordelingen af parodontitis (de løse tænders sygdom) i befolkningen. Han ser på faktorer på samfundsniveau såvel som hos den enkelte patient. Derudover interesserer Rodrigo López sig forskningsmæssigt for grundlaget for diagnostikken af parodontitis og de afledte kliniske beslutninger.

Bedre og tidligere diagnostik

Rodrigo López’ forskning er relevant for en stor del af den danske befolkning, der er i risiko for udvikling af parodontitis. Han forklarer:

”Jeg håber, at min forskning vil kunne bidrage til en indkredsning af patientgrupper med særlig risiko for parodontitis. Lykkes det, kan vi afdække, hvilke patienter, der har særligt behov for behandling og indrette behandlingen mere målrettet derefter,” fortæller Rodrigo López.

Desuden håber den nyudnævnte professor, at hans diagnostiske forskning kan føre til en bedre og tidligere diagnostik af begyndende parodontitis, så det bliver muligt for tandlæger og tandplejere at gribe ind over for sygdommen på et tidligere tidspunkt og dermed begrænse vævsdestruktionens omfang og yderligere udvikling.

Rodrigo López er født den 16. maj 1968 i Santiago, Chile. Han er uddannet tandlæge fra University of Chile, hvor han også opnåede anerkendelse som specialist i parodontologi efter nogle år som privatpraktiserende tandlæge. Rodrigo López kom til Danmark i 1999 for at læse ph.d. på Institut for Odontologi ved Aarhus Universitet, hvor han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2003. Rodrigo López har opnået certificering som specialist i parodontologi af European Federation of Periodontology, og forsvarede i 2010 sin doktordisputats med titlen “Conceptual and methodological issues in the study of destructive periodontal diseases among the young.”

Rodrigo López er gift, har tre børn og bor i Risskov.

Kontakt

Professor Rodrigo Lopez Fernandez
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi

Health, Navne
Tags: Professor, odontologi, Rodrigo Lopez, AU