Ny professor forsker i de store tandsygdomme

Vibeke Bælum er for kort tid siden udnævnt til professor i oral epidemiologi og folkesundhed på Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer blandt andet på at forbedre diagnostikken af caries og parodontitis.

23.04.2012 | Sabina Bjerre Hansen

Professor Vibeke Bælum.


Vibeke Bælum forsker i de to største tandsygdomme herhjemme; caries og parodontitis. Sygdommene er alvorlige for såvel patienterne som samfundet, og derfor er det ifølge den nyudnævnte professor vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at diagnosticere og behandle de to sygdomme:

Med udgangspunkt i sit indgående kendskab til de store tandsygdommes forekomst, fordeling og årsagsforhold forsker Vibeke Bælum blandt andet i, hvordan kliniske og parakliniske fund ved patientundersøgelser hænger sammen med de efterfølgende behandlingsbeslutninger.


Bedre diagnosticering og behandling

Selvom caries stadig er den største tandsygdom i den danske befolkning, er forekomsten stærkt faldende, og omtrent halvdelen af de danske skolebørn forlader nu folkeskolen uden nogensinde at have fået boret i tænderne.  Det giver anledning til at revurdere såvel de diagnostiske som de behandlingsmæssige tiltag overfor caries i et folkesundheds perspektiv. Eksempelvis suppleres kliniske undersøgelser typisk med røntgenundersøgelser. Ny forskning viser dog, at det kan lede til overbehandling, når caries forekomsten er så lav, som den er i Danmark. 

For parodontitis’ vedkommende tyder resultaterne af epidemiologiske undersøgelser på, at den tidlige diagnostik og monitoreringen af patienterne bør forbedres, så der kan sættes ind med behandling på et tidligere tidspunkt – før sygdommen er så fremskreden, at det kan få konsekvenser for tandbevarelsen.

”Jeg håber, at jeg via min forskning kan bidrage til, at kvaliteten af såvel diagnosticeringen som behandlingen af caries og parodontitis øges. Det vil være til stor gavn for både patienterne, behandlerne og samfundet som et hele,” fortæller professor Vibeke Bælum.

Vibeke Bælum er uddannet tandlæge, har skrevet en ph.d. og har en odontologisk doktorgrad. Hun har en bred forskningsmæssig baggrund inden for parodontitis’ og caries’ epidemiologi.

Vibeke Bælum er født i Aalborg den 21. september 1958.

Kontakt

Professor Vibeke Bælum
Aarhus Universitet, Institut for Odontologi

Health, Navne