Talentfulde forskere hædres med legat

Tre ph.d.-studerende fra Health deler prestigefyldt legat for deres forskning inden for sundhed. Legatet blev uddelt i forbindelse med den årlige ph.d.-dag på Health fredag den 11. januar.

20.01.2013 | Henriette Stevnhøj

Der var stor opbakning til ph.d.-dagen på Health, hvor tre ph.d.-studerende fra Health delte et prestigefyldt legat for deres forskning inden for sundhed. Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation.

Ph.d.-dagen på Health blev vanen tro også scenen for uddelingen af Fogh-Nielsens Legat, som i år blev splittet og delt ud til tre AU-forskere for deres bemærkelsesværdige forskning.

De tre legatmodtagere er molekylærbiolog Eva Greibe, cand.med. Kirstine Kjær Kirkegaard og tandlæge Mohit Kothari.

De tre kandidater var forinden ph.d.-dagen briefet om, at de var modtagere af legatet. Men størrelsen på legatportionen måtte de konkurrere om ved ph.d.-dagens start.

Fogh Nielsen-legatet er på i alt 100.000 kroner og er tilegnet ph.d.-studerende på deres sidste del af forløbet. Pengene er tænkt til projektstøtte i relation til ph.d.-studiet.

Ph.d.-studerende, cand.med. Kirstine Kjær Kirkegaard fik 50.000 kroner for sin forskning, som skal bidrage til at forbedre graviditetschancerne for kvinder, som får behandling for ufrivillig barnløshed. Studierne har fokuseret på at skabe ny basal viden om det befrugtede ægs tidlige udvikling og metoder til at udvælge netop det æg, som giver størst chance for graviditet. Kirstine Kjær Kirkegaards forskning sker under vejledning af professor Hans Jakob Ingerslev, Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital.


Kirstine Kjær Kirkegaard løb med 1. pladsen og 50.000 kroner til årets ph.d.-dag. Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation.

Ph.d.-studerende, cand.scient., molekylærbiolog Eva Greibe fik 25.000 kroner for studier om vitamin B12. Eva Greibe har med sin forskning undersøgt de forhold, som kan påvirke optagelsen af B12, som er vigtig for cellers vækst og skadelig for kroppens udvikling, hvis man mangler vitaminet. Det er især væsentligt at få afklaret, hvorvidt modermælk har det nødvendige indhold af B12, så spædbørn kan leve alene af modermælken, indtil de er seks måneder gamle. Eva Greibes forskning har fundet sted i professor Ebba Nexøs forskningsgruppe på Aarhus Universitetshospital og på UC Davis Medical Center i USA.


Eva Greibe fik 25.000 kroner og en delt 2. plads for sin forskning. Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation.

Ph.d.-studerende, tandlæge Mohit Kothari fik 25.000 kroner for forskning i træning af tungen som bidrag til genoptræning af hjerneskadede. Forskningen fokuserer på, hvordan systematisk træning af tungen påvirker hjernens styring af tungen. Forskningen sker i samarbejde med fagpersoner fra Hammel Neurocenter.


Mohit Kothari blev belønnet med 25.000 kroner og en delt 2. plads. Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation.

Health