Forskning på Orofacial Smerte og Kæbefunktion

Forskning er en vigtig del af arbejdet på Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion

I øjeblikket bliver der på sektionen udført forskning af:


Professor, dr. odont.  Peter Svensson

Lektor, ph.d.  Lene Baad-Hansen

Lektor, Klinisk lærer, ph.d.  Eduardo Castrillon

Adjunkt, afdelingstandlæge, ph.d. Karina BendixenEn stor del af forskningen sker i forbindelse med uddannelse af ph.-d.-studerende på afdelingen og sammen med tandlæger, der er interesserede i at forske på sektionen.

I maj 2006 forsvarede Lene Baad-Hansen sin ph.-d. afhandling med titlen:

 

Atypical odontalgia. Studies of pain mechanisms in patients and healthy human subjects.

Som en del af dette projekt og i sin efterfølgende forskning, har hun bl.a. udført følgende kliniske studier:

- Sensorisk undersøgelse og farmakologisk modulation af oral hyperexciatabilitet hos raske forsøgspersoner og patienter med atypisk odontalgi.

- Undersøgelse af om mononatrium glutamat i kosten øger smertefølsomheden i raske forsøgspersoners tyggemuskler.

- Effect of a nociceptive trigeminal inhibitory splint on electromyographic activity in jaw closing muscles during sleep.

I juni 2007 forsvarede Emad Ayesh sin ph.-d. afhandling med titlen:

 

TMJ Pain (Arthralgia) and Nociception. Experimental and Clinical Studies.

Som en del af dette projekt, har han bl.a. udført følgende kliniske studier:

- Somatosensory function following painful repetitive electrical stimulation of the human temporomandibular joint and skin.

- Effects of local anesthetics on somatosensory function in the temporoomandibular joint area.

- Hypersensitivity to mechanical and intra-articular electrical stimuli in painful temporomandibular joint patients.

- Effects of intra-articular ketamine on pain and somatosensory function in temporomandibular joint arthralgia patients.

Eduardo Castrillon er netop ved at afslutte sin ph.-d. og forventes at forsvare den i efteråret 2007. Titlen er:

 

Peripheral NMDA receptors and TMD pain mechanisms.

Som en del af dette projekt, er han bl.a. i gang med følgende kliniske studier:

- Injection of glutamate into deep craniofacial tissues to evoke experimental pain in healthy women volunteers.

- Injection of ketamine into deep craniofacial tissues of TMD myofascial patients.

- Masseter muscle microdialysis in TMD myofascial patients for measuring levels of glutamate.

Randi Abrahamsen er godt i gang med sit ph.-d. projekt med titlen:

 

Hypnoses effekt på akutte og persisterende orofaciale smertetilstande i et neurologisk perspektiv.

Som en del af dette projekt, er hun bl.a. i gang med følgende kliniske studier:

- Hypnosis in the management of persistent idiopathic orofacial pain – clinical and psychosocial findings.

- The effect of hypnosis on postoperative pain after third molar surgery and persistent myofascial pain (TMD).

- The possible influence of genotypes of catechol-o-methyltransferase (COMT), cortisol, and psychological factors on pain.

- Blink reflexes in patients with persistent myofascial pain (TMD) - the possible changes during hypnotic modulation of pain.

- Activation in the trigeminal system (trigeminal ggl., brainstem, prefrontal lobe) using fMRI scans during hypnotic modulation of pain in patients with persistent myofascial pain (TMD).

Faramarz Jadidi er netop startet på sit ph.-d. projekt med titlen:

 

Anvendelse af funktionel elektrisk stimulation /FES) til hæmning af muskelkontraktioner under søvn og i vågen tilstand.

Som en del af dette projekt, starter han i efteråret 2007 følgende kliniske studier:

- Kortikale responser på FES igennem polysomnografiske undersøgelser.

- Refleksmekanismer ved FES.

- Klinisk effekt af FES for at undersøge den optimale behandlingsperiode og langtidseffekten.

Karina Bendixen er i gang med et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk studie med titlen:

- Undersøgelse af den lokalanalgetiske virkning af lav-dosis intramuskulært ketorolac - et eksperimentelt smertestudie på raske forsøgspersoners tyggemuskler.