Oral funktion og smerte

Smerter og funktionelle kæbeledslidelser er et utilstrækkeligt anerkendt problem i Danmark, på trods af at de påvirker 10 % af den danske befolkning.For nogle er smerten så invaliderende, at de til sidst kan blive erklæret uarbejdsdygtige. 

Læs mere om dette forskningsområde (på engelsk)

Teksten stammer fra s. 72 i Videnkataloget, som kan ses nedenfor.

Videnkataloget for Health

 

 

Skandinavisk center for forskning i oral funktion og smerte (SCON)

Institut for Odontologi - ved Peter Svensson og Sektion for Klinisk Oral Fysiologi - indgår i et samarbejde med Skandinavisk center for forskning i oral funktion og smerte (SCON), der har til formål at styrke forsking i oral funktion og ansigtssmerter.

Link til hjemmeside for SCON

Læs mere her.

Sektion, som arbejder indenfor forskningsområdet:

Kontaktinformation

Peter Svensson
Professor

Tlf.: +4587168132
E-mail:

Lene Baad-Hansen
Lektor, Viceinstitutleder for forskning og talent

Tlf.: +4587168123
E-mail:


Eduardo Castrillon
Lektor

Tlf.: +4587152657
E-mail: