Profil

Institut for Odontologi ved Health på Aarhus Universitet tager vare på uddannelse og videreuddannelse af tandlæger samt forskning på højeste niveau inden for det tandlægelige område.

Der er 9 sektioner på Institut for Odontologi med hver deres tandlægelige fagområde som speciale.

På vores hjemmeside kan findes information om de faglige sektioner, medarbejdere på Instituttet, samt om uddannelse og forskningsaktiviteter.

Medarbejdere

Institut for Odontologi har 24 heltids-VIP årsværk og 17 ph.d.-studerende. Klinikkerne har 157 klinikstole, ca. 50.000 patientbesøg på årsbasis (3000 årlige journaloprettelser, 3600 patientregninger). Klinikkerne betjenes af 72 TAP, og den kliniske undervisning forestås af 77 deltidsansatte tandlæger (14 årsværk), foruden timer leveret af heltids-VIP. Den samlede bemanding af IO er 242 årsværk (305 personer).

Forskning

Instituttets faste VIP-medarbejdere producerede 127 forskningspublikationer i 2012 (5,3 per årsværk), heraf 95 peer-reviewede (4 per årsværk) og 13 medarbejdere har doktorgrad.

Talentudvikling

IO har et meget aktivt miljø af nationale og internationale ph.d.-studerende og gæsteforskere fra mange lande.

Videnudveksling

Medarbejderne er kursusgivere ved bl.a. tandlægeforeningernes og faglige selskabers efteruddannelse, og de faste VIP-medarbejdere var ved seneste opgørelse i 2009 medlem af 140 råd, nævn og udvalg samt redaktører af 6 engelsksprogede lærebøger.

Uddannelse

Institut for Odontologi optager årligt 72 tandlægestuderende og 5 videreuddannelsesstuderende i ortodonti. 71  procent af de tandlægestuderende (gennemsnit 2006-2009) gennemfører på normeret tid plus 1 år, og 8 procent er fortsat studie-aktive herefter.

Dokumentationsrapport