Placebo- og Nocebo-lignende effekt på eksperimentel smerte

Du kan deltage, hvis du:

-        Er mellem 18 og 40 år

-        Er sund og rask

-        Ikke har smerter fra ansigtsmuskulaturen eller kæbeledet

 

Kort beskrivelse:

I undersøgelsen deltager 180 raske forsøgspersoner. Forsøget indebærer indsprøjtning af en ikke-skadelig, væske (fysiologisk væske eller MSG) i tyggemuskulaturen og måling af reaktionen herpå. Der er tale om ét besøg på Aarhus Tandlægeskole af en varighed på ca. 45 minutter. Derforuden skal forsøgspersonen forud for forsøget udfylde et spørgeskema, som tager ca. 5-8 minutter.

 

Forsøget er forbundet med minimal risiko for forsøgspersonen og det ubehag, der evt. kan forekomme i forbindelse indsprøjtningen, vil være ophørt efter maksimalt 30 minutter.

 

For deltagelse ydes en ulempegodtgørelse i form af et gavekort på 100,-

(skattepligtigt ved egen indberetning til SKAT)

 

Hvornår:

Forsøget udføres fra december 2014 til februar 2018 efter aftale.

 

Hvor:

Aarhus Tandlægeskole

Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion

Vennelyst Boulevard 9

8000 Aarhus C

 

Kontakt:

Duygu Akdeniz

Research Assistant

duyguakdeniz91@hotmail.com

 

 

Christian Gammelgaard Schultz

Student

chrschultz93@gmail.com

 

Lasse Dam Madsen

Student

lasse_dam@hotmail.com

 

Institut for Odontologi og Oral Sundhed , Aarhus Universitet

 

Mailen bedes indeholde følgende; navn, alder, og telefonnummer.

 

Projektgruppe:

Lilja Krisitin Dagsdottir Ph.d. studerende, Aarhus Tandlægeskole,

Lene Vase, Cand Psyk., Ph.d. Professor MSO, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Professor Peter Svensson, DDS, Ph.d, Dr. Odont.  Eduardo Castrillon, DDS, MSc, Ph.d.