Parodontologi

VELKOMMEN TIL SEKTION FOR PARODONTOLOGI

Sektionen beskæftiger sig med forskning og undervisning inden for faget Parodontologi - sygdomme i tændernes støttevæv.

 

 

Forsøgspersoner søges

Rygere med paradentose i alderen 20-70 år søges til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om paradentose og rygning

Vi søger et antal personer, som lider af paradentose i større eller mindre grad, og som også er rygere, til at deltage i et forskningsprojekt, som bl.a. undersøger og evaluerer udvalgte målemetoder i forbindelse med rygning hos personer med paradentose.

For at kunne deltage skal du være bosat i Aarhus Kommune. Det er ikke en forudsætning for at deltage, at man skal ønske et rygestop eller en rygereduktion, men man vil blive tilbudt et gratis, individuelt forløb omkring rygevaner og rygestop, hvis man deltager i projektet. 

Du skal have mulighed for at møde på Tandlægeskolen til ca. 10 besøg fordelt på 12 måneder i løbet af 2016/2017.

Du får ingen betaling for at deltage i undersøgelsen, men som kompensation for tidsforbruget, vil du i forsøgsperioden få tilbudt gratis paradentosebehandling. Desuden vil alle deltagere gratis modtage tandbørster og tandpasta i forsøgsperioden.

Behandlingen varetages af tandplejere og tandlæger ved Sektion for Parodontologi på Århus Tandlægeskole. Derudover vil der blive foretaget en række målinger og prøvetagninger, som er uden ubehag eller bivirkninger.

Vi afholder løbende uforpligtende informationsmøder, hvor vi giver skriftlig og mundtlig information om alle forskningsprojektets detaljer og formålet med projektet.

Kontakt os 

Klik her og tast dine kontaktoplysninger, hvis du er interesseret i at blive inviteret til et informationsmøde, hvor du kan få mere at vide om projektet.

Eller ring til sekretær Enette Berndt Knudsen på mobilnr. 2910 2670

KONTAKTINFORMATION

Sektion for Parodontologi, Institut for Odontologi,
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C 
Mail: perio.clinic@odont.au.dk
Tlf.: 8716 8152