Forskningsår

SEKTION FOR PARODONTOLOGI

Er du er interesseret i et forskningsår ved Sektion for Parodontologi?

Under et Forskningsår ved Sektion for Parodontologi, Aarhus Universitet gennemfører den studerende et defineret forskningsprojekt inden for Parodontologi under vejledning. Forløbet giver en unik mulighed for at lære og blive bekendt med relevante forskningsmetoder, videnskabelig litteratur og forskning i almindelighed.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i denne mulighed.

KONTAKTINFORMATION

Sektion for Parodontologi, Institut for Odontologi,
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C 
Mail: perio.clinic@odont.au.dk
Tlf.: 8716 8152