Specialklinik for Parodontologi

SEKTION FOR PARODONTOLOGI

Sektion for Parodontologi udfører udredning, diagnostik og behandling af komplicerede parodontale tilstande/tilfælde.

 

Vi tilbyder:

  • Udredning af komplicerede sygdomstilfælde

  • Ikke-kirurgisk behandling af parodontitis

  • Kirurgisk behandling af parodontitis

  • Kirurgisk behandling af mukogingivale komplikationer 

  • Behandling af periimplantitis

Behandling for parodontitis kan foregå enten i studenterregi eller alternativt hos vores autoriserede tandplejer eller hos en af vores tandlæger (mod egenbetaling). Patienten indkaldes først til en kort undersøgelse, hvor der tages stilling til, i hvilket regi en evt. behandling kan udføres. Herefter bliver man indkaldt til en grundig undersøgelse, som normalt varer omkring 2 timer.

Vores største prioritet ligger i studenterbehandlingen og de tandlægestuderende udfører på sidste del af studiet parodontalbehandling i tæt samarbejde med skolens tandlæger. De studerende har ikke mulighed for at udføre alle typer parodontalbehandlinger, og derfor kan vi i nogle tilfælde ikke tilbyde studenterbehandling.

Parodontalbehandling i studenterregi er mere tidskrævende end behandling i praksis. I nogle behandlingsperioder skal man komme 1-2 gange om ugen, mens man i andre perioder skal komme sjældnere.  

KONTAKT SPECIALKLINIKKEN

Sektionssekretær Enette Berndt Knudsen
E-mail: enette@odont.au.dk
Telefon: 8716 8152

HVORDAN BLIVER MAN PATIENT?

FOR HENVISENDE TANDLÆGER

HENVISNINGSBLANKET

   
  

BEHANDLERE

Dorte Kaarup-Christensen
Afdelingstandlæge                
E- mail: dkc@odont.au.dk

Rodrigo López
Professor
E-mail: rlopez@odont.au.dk

Morten Kaarup-Christensen
Afdelingstandlæge
E-mail: mkc@odont.au.dk

Julie Pajaniaye
Tandplejer
E-mail: jp@odont.au.dk