Protetik

Profil

Sektionen beskæftiger sig med undervisning og forskning inden for faget Protetik.

Målet for undervisningen i protetik er at lære de studerende at diagnosticere, forebygge og behandle i forbindelse med større tanddefekter, delvist og totalt tandtab. Dette opnås gennem teoretisk og klinisk undervisning i behandling med kroner, broer, implantater, partielle proteser og helproteser.

 

Patienter eller henvisende tandlæger kan få mere information på Tandlægeskolens hjemmeside.

Kontakt

Sektion for Protetik
Institut for Odontologi
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C
E-mail: mette.provstgaard@odontologi.au.dk
Tlf: 8716 8098