Pædodonti

 

Sektionen underviser i faget pædodonti på prægraduat niveau:

Pædodonti

Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral helse og tandpleje for børn og unge. I sektionens definition af oral helse indgår såvel en somatisk, en social og en mental komponent. På sektionen undervises der i alle emner indenfor faget pædodonti.

Den aktuelle forskning omfatter tandsygdommenes forekomst hos børn og unge, ætiologiske og behandlingsmæssige aspekter af forskellige former for tanddannelsesforstyrrelser, smertefri tandbehandling og generelle helbredsproblemers indflydelse på tandstatus og oral helse. En væsentlig del af afdelingens forskning vedrører aggressiv parodontitis’ årsagsforhold og mikrobiologi. Sektionens forskning foregår i samspil med forskere både indenfor og udenfor instituttet, herunder internationalt.

På sektionens kliniske afsnit undervises tandlægestuderende i tandbehandling af børn og unge, samt planlægning af tandpleje for denne aldersgruppe. Det lægges stor vægt på forebyggelse og på skånsom tandbehandling. Dele af undervisningen foregår i samspil med undervisningen af tandplejerstuderende.

Sektionen stiller specialkompetence til rådighed for Vestdansk Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, og behandler patienter henvist fra Centeret, samt fra Regionstandplejen.

Sektionen har særlige kompetencer indenfor tandbehandling af børn og unge under sedering og behandling af mineraliseringsforstyrrelser. Sektionen modtager henvisning af patienter til behandling under ITV (indtægtsdækket virksomhed).

 

Læs mere om behandling på Tandlægeskolens hjemmeside.


Kontaktoplysninger:

Sektionsleder Dorte Haubek

Afdelingstandlæge Marie-Louise Nørregaard Milvang

Øvrige ansatte: se medarbejderliste

Adresse:

Sektion for Pædodonti
Institut for Odontologi
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C


Tlf: 8716 7400